REKdatabasen
Radioekologi, Markvetenskap SLU

Sökformulär för rådjur.

 
Du har valt att söka information om cesiumhalten i rådjur. För närvarande kan du söka mellan åren 1989 och 1992, i Heby kommun, Västmanlands län.

Välj år:
För att välja flera
håller du ner CTRL e dyl.

  Tillval
Medelvärden
Årsvisa
Ortsvisa
Månadsvisa
Provmaterialsvisa
Välj ort:
För att välja flera
håller du ner CTRL e dyl.
Välj vilket provmaterial
du vill titta på
Endast ett alternativ