REKdatabasen
Radioekologi, Markvetenskap SLU

Cesium-137 i mark och växter

 
Genom det här formuläret kan du få fram data för cesium-137 i olika jordbruksgrödor i Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. För Västernorrlands län finns data t o m 1996, för de övriga länen t o m 1994. Du får automatiskt uppgift om cesiumhalten i växten och vilka grödor som analyserats. Du kan dessutom välja vilka ytterligare uppgifter du vill få fram.

Välj år:
Du kan välja flera genom
att hålla ner CTRL
el motsv och klicka
Välj om du vill söka
läns- eller kommunnivå:
Län
Kommun
Välj län:
Ett eller flera
Välj kommun:
En eller flera
Tillval  
Nedfall av Cs-137
Upptag i % av nedfall
Transferfaktor
(Bq/kg växt/Bq/m2 på mark)
Jordart