REKdatabasen
Radioekologi, Markvetenskap SLU

REKdatabasen

 

TILL DATABASEN

Varför? (Syfte med databasen och/eller undersökningar vilka data gäller)

REKdatabasen skall göra data från mätningar av cesium-137 från Tjernobyl-olyckan tillgängliga för en bred allmänhet och på så sätt sprida information om verkningarna av nedfallet.

Vad? (Lista variabler databasen omfattar)

Databasen omfattar mätningar av älg, rådjur, jordbruksgrödor och jordbruksmark. Variabler är Cs137, skörd, transferfaktorer, markdeposition, mm.

I,av vad? (Lista medier databasen omfattar)

Älg, Rådjur: muskel, spillning, maginnehåll
Jordbruk: grödor (vallgräs, vallstubb, kärna och halm)

Var? (Stationslista med koordinater (om de är få) annars en beskrivning av provtagningsnätet, geografisk täckning)

Älg och rådjur: Heby kommun, Västmanlands län.
Jordbruk: Punkter i Gävleborgs, Västmanlands och Jämtlands län. Koordinater kommer snart att finnas tillgängligt.

När? (Tidsperiod som databasen omfattar, inklusive större förändringar)

Älg och rådjur: 1988-1992
Jordbruk: 1986-1994

Hur? (Insamlings-/analysmetoder, inklusive större förändringar)

Älg och rådjur: Muskelprov lämnas från alla djur som skjuts i undersökningsområdet. Alla prov mäts i gammaspektrometer.
Jordbruk: Växtprov tas en eller två gånger per år inom fasta provtagningsplatser, (ej fasta punkter). Proven torkas, mals och mäts i gammaspektrometer. Jordprov tas med några års intervall.

Vem? (Ansvarig för databasen och/eller undersökningar vilka data gäller)

Institutionen för radioekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Ansvarig för älg och rådjursstudier är prof. Karl Johan Johanson.
Ansvarig för jordbruksstudier är Dr Klas Rosén.
Ansvarig för internetgränssnittet är Sverker Forsberg.

Mer information? (Adress till hemsida med ytterligare information)

Information om REKdatabasen


Startsida för sökning | Radioekologi, Markvetenskap SLU | Ansvariga för sidan| SLU Miljödata