<--Vegetation - MarkInfo-->
Vegetationskartor

Kabbleka Caltha palustris


Kabbleka (Caltha palustris)


Ur Nordens flora: "Kabblekan är allmän vid kärr, diken och sanka stränder, där dess saftiga gröna, grova och något klumpiga örtstånd med de njurlika bladen hastigt skjuter upp från de övervintrande skotten och redan i maj hinner till blomning. Den finns över hela Norden och går också ett stycke upp på kalfjället. Arten är ganska mångformig".

Foto: Ola LöfgrenMarkInfo Hem | Information | Klimat | MarkAllmänt | MarkKemi | Vegetation | Interaktiv

Vegetationskartor | Mark och miljö | Skoglig marklära (f.d.) | Ståndortskarteringen | Markinventeringen

Sidan uppdaterades senast den 8/12 2014 av: Gunnar.Odell@slu.se