MarkInfo


Enkel beräkning:

beräkna statistik för en markkemisk variabel i databasen baserat på ett urval av olika ståndortsegenskaper.


Korstabell:

skapa korstabeller för en markkemisk variabel där statistik för kombinationer av olika ståndortskategorier tabelleras mot varandra.